EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:019:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 019, 28 januari 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 19

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
28 januari 2022


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2022/111 van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2019/216 wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay

1

 

*

Verordening (EU) 2022/112 van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/746 wat betreft overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en de uitgestelde toepassing van de voorwaarden voor intern vervaardigde hulpmiddelen ( 1 )

3

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/113 van de Raad van 27 januari 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/114 van de Commissie van 26 januari 2022 tot verlening van toelating van de Unie voor het uniek biocide “SchwabEX-Guard” ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/115 van de Commissie van 26 januari 2022 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/116 van de Commissie van 27 januari 2022 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op acesulfaamkalium van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/117 van de Commissie van 27 januari 2022 tot 328e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida

65

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2022/118 van de Raad van 27 januari 2022 tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

67

 

*

Besluit (EU) 2022/119 van de Commissie van 26 januari 2022 tot intrekking van Besluit 2004/613/EG betreffende de oprichting van de adviesgroep voor de voedselketen en de gezondheid van dieren en planten

71

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/120 van de Commissie van 26 januari 2022 tot wijziging van Beschikking 2002/840/EG tot goedkeuring van de lijst van erkende installaties in derde landen voor de doorstraling van levensmiddelen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2022) 367)  ( 1 )

72

 

*

Besluit (EU) 2022/121 van de Commissie van 27 januari 2022 tot vaststelling van interne voorschriften betreffende de verstrekking van informatie aan betrokkenen en de beperking van sommige van hun rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de behandeling van verzoeken en klachten uit hoofde van het statuut van de ambtenaren

77

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 2/2021 van het Gemengd Comité luchtvervoer Europese Unie/Zwitserland opgericht bij de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat van 8 december 2021 tot vervanging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat (2022/122)

84

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top