EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:004:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 004, 7 januari 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 4

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
7 januari 2022


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/8 van de Commissie van 6 januari 2022 tot 326e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da‘esh) en Al Qaida

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/9 van de Raad van 2 december 2021 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 22e vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen, wat betreft de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bijlage bij het Protocol inzake de voorkoming en beëindiging van verontreiniging van de Middellandse Zee door storten vanuit schepen en luchtvaartuigen of door verbranding op zee (stortprotocol)

4

 

*

Besluit (EU) 2022/10 van de Raad van 2 december 2021 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 22e vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen, wat betreft de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bijlagen I, II en IV bij het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door bronnen en activiteiten op het land (protocol inzake verontreiniging vanaf het land)

6

 

*

Besluit (EU) 2022/11 van de Raad van 2 december 2021 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 22e vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen, wat betreft de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bijlagen I, II, III en IV en bijlage VII, afdeling A, bij het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan (offshore-protocol)

8

 

*

Besluit (EU) 2022/12 van de Raad van 2 december 2021 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt tijdens de 22e vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen, wat betreft de vaststelling van een besluit om de Middellandse Zee, in zijn geheel, aan te wijzen als beheersgebied voor SOx-emissies (Med SOx ECA) krachtens bijlage VI bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-Verdrag)

10

 

*

Besluit (EU) 2022/13 van de Raad van 2 december 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 22e vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen, wat betreft de vaststelling van een besluit tot wijziging van het regionale plan inzake het beheer van zwerfvuil in het Middellandse Zeegebied in het kader van artikel 15 van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door bronnen en activiteiten op het land (protocol inzake verontreiniging vanaf het land)

12

 

*

Besluit (EU) 2022/14 van de Raad van 2 december 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 22e vergadering van de partijen bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Verdrag van Barcelona) en de bijbehorende protocollen, wat betreft de vaststelling van een besluit tot aanneming van regionale plannen inzake de behandeling van stedelijk afvalwater en het beheer van zuiveringsslib in het kader van artikel 15 van het Protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door bronnen en activiteiten op het land (protocol inzake verontreiniging vanaf het land)

14

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/15 van de Commissie van 6 januari 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1195 wat betreft geharmoniseerde normen voor sterilisatie van medische hulpmiddelen, de aseptische verwerking van producten in de gezondheidszorg, kwaliteitsmanagementsystemen, symbolen voor het gebruik met informatievoorziening door de fabrikant en voorschriften voor het vaststellen van de metrologische traceerbaarheid van waarden toegekend aan kalibratiemiddelen, materialen voor controle van juistheid en bij mensen genomen monsters

16

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top