EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:432:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 432, 3 december 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 432

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
3 december 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2126 van de Commissie van 29 september 2021 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2127 van de Commissie van 29 september 2021 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

7

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2128 van de Commissie van 1 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/1529 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van bepaalde specifieke doelstellingen en thematische prioriteiten voor steun uit hoofde van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2129 van de Commissie van 2 december 2021 tot toelating van het in de handel brengen van calciumfructoboraat als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie ( 1 )

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2130 van de Commissie van 2 december 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1201 wat betreft de lijsten van planten waarvan bekend is dat zij vatbaar zijn voor Xylella fastidiosa

19

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/2131 van de Raad van 25 november 2021 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot de wijziging van Protocol 32 betreffende de financiële bepalingen voor de tenuitvoerlegging van artikel 82, dat is gehecht aan de EER-overeenkomst ( 1 )

32

 

*

Besluit (EU) 2021/2132 van de Raad van 29 november 2021 inzake het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst betreffende de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité

34

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2133 van de Raad van 2 december 2021 betreffende de ondersteuning van het alomvattende programma ter ondersteuning van de inspanningen ter voorkoming en bestrijding van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en conventionele munitie in Zuidoost-Europa

36

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2134 van de Raad van 2 december 2021 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Georgische strijdkrachten

55

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2135 van de Raad van 2 december 2021 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de Oekraïense strijdkrachten

59

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2136 van de Raad van 2 december 2021 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de strijdkrachten van de Republiek Moldavië

63

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2137 van de Raad van 2 december 2021 betreffende een steunmaatregel uit hoofde van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van de strijdkrachten van de Republiek Mali in samenhang met de EU-opleidingsmissie in Mali

67

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2138 van de Raad van 2 december 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2018/2011 van de Raad ter ondersteuning van gendermainstreaming in beleid, programma’s en acties in de strijd tegen handel in en misbruik van handvuurwapens, in overeenstemming met de agenda inzake vrouwen, vrede en veiligheid

72

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top