EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:427:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 427, 30 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 427

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
30 november 2021


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/2084 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 betreffende de deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 219/2007, (EU) nr. 557/2014, (EU) nr. 558/2014, (EU) nr. 559/2014, (EU) nr. 560/2014, (EU) nr. 561/2014 en (EU) nr. 642/2014

17

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2086 van de Commissie van 5 juli 2021 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de toevoeging van neergeslagen fosfaatzouten en derivaten daarvan als bestanddelencategorie voor EU-bemestingsproducten ( 1 )

120

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2087 van de Commissie van 6 juli 2021 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de toevoeging van thermische-oxidatiematerialen en derivaten daarvan als bestanddelencategorie voor EU-bemestingsproducten ( 1 )

130

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2088 van de Commissie van 7 juli 2021 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de toevoeging van via pyrolyse en vergassing verkregen materialen als bestanddelencategorie voor EU-bemestingsproducten ( 1 )

140

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2089 van de Commissie van 21 september 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2122 wat betreft bepaalde categorieën goederen met een laag risico, goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van passagiers en gezelschapsdieren die van officiële controles aan grenscontroleposten zijn vrijgesteld, en tot wijziging van die gedelegeerde verordening en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 wat betreft verwijzingen naar bepaalde ingetrokken wetgeving ( 1 )

149

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2090 van de Commissie van 25 november 2021 tot weigering van een vergunning voor titaandioxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

160

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2091 van de Commissie van 26 november 2021 inzake de terugbetaling, overeenkomstig artikel 26, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, van de kredieten die worden overgedragen van het begrotingsjaar 2021

162

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2092 van de Commissie van 29 november 2021 tot verlening van een vergunning voor kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en gespeende biggen ( 1 )

166

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2093 van de Commissie van 29 november 2021 tot verlening van een vergunning voor dinatrium-5’-guanylaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

169

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2094 van de Commissie van 29 november 2021 tot verlening van een vergunning voor decoquinaat (Deccox en Avi-Deccox 60G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Zoetis Belgium SA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1289/2004 ( 1 )

173

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2095 van de Commissie van 29 november 2021 tot verlening van een vergunning voor L-lysine (base), L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

179

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2096 van de Commissie van 29 november 2021 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 143953 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten, mestvarkens, biggen en alle minder gangbare varkenssoorten (vergunninghouder: Danisco (UK) Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) ( 1 )

187

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2097 van de Commissie van 29 november 2021 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van benzoëzuur, calciumformiaat en fumaarzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Novus Europe NV) ( 1 )

190

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/2098 van de Raad van 25 november 2021 tot verdere verlenging van de tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad, ingevoerd bij Besluit (EU) 2020/430 in het licht van de door de COVID-19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen

194

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2082 van de Commissie van 26 november 2021 tot vaststelling van de regelingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gemeenschappelijke Europese risicoclassificatiesysteem ( PB L 426 van 29.11.2021 )

196

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top