EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:421:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 421, 26 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 421

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
26 november 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/2061 van de Raad van 11 november 2021 betreffende de toewijzing van de vangstmogelijkheden in het kader van het protocol tot uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië (2021-2026)

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2062 van de Commissie van 23 augustus 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2014 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde visserijen in de Noordzee voor de periode 2021-2023

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2063 van de Commissie van 25 augustus 2021 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2015 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde visserijen in de westelijke wateren voor de periode 2021-2023

6

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2064 van de Commissie van 25 augustus 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een de-minimisvrijstelling van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Adriatische Zee en in het zuidoostelijke deel van de Middellandse Zee

9

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2065 van de Commissie van 25 augustus 2021 tot vaststelling van een teruggooiplan voor de tarbotvisserij in de Zwarte Zee

14

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2066 van de Commissie van 25 augustus 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1022 van het Europees Parlement en de Raad met nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale bestanden in het westelijke deel van de Middellandse Zee voor de periode 2022-2024

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2067 van de Commissie van 24 november 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2068 van de Commissie van 25 november 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuring van de werkzame stoffen benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl en pyraclostrobine ( 1 )

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2069 van de Commissie van 25 november 2021 tot wijziging van bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft het binnenbrengen in de Unie van consumptieaardappelen uit Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië en tot intrekking van de Uitvoeringsbesluiten 2012/219/EU en (EU) 2015/1199

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2070 van de Commissie van 25 november 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 wat betreft de lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd in de Unie ( 1 )

31

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2071 van de Commissie van 25 november 2021 tot onderwerping van bepaalde vaccins en bepaalde voor de vervaardiging van dergelijke vaccins gebruikte werkzame stoffen aan toezicht op de uitvoer

52

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2072 van de Raad van 25 november 2021 tot ondersteuning van de opbouw van weerbaarheid op het gebied van bioveiligheid en biobeveiliging door middel van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens

56

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2073 van de Raad van 25 november 2021 ter ondersteuning van een verbeterde operationele doeltreffendheid van de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OPCW) door middel van satellietbeelden

65

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2074 van de Raad van 25 november 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2370 ter ondersteuning van de Haagse Gedragscode en de non-proliferatie van ballistische raketten in het kader van de uitvoering van de EU-strategie ter bestrijding van de verspreiding van massavernietigingswapens

70

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2075 van de Raad van 25 november 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/979 ter ondersteuning van de ontwikkeling van een internationaal erkend systeem voor de validering van het beheer van wapens en munitie volgens open internationale normen

72

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie ( PB L 231 van 30.6.2021 )

74

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2021 tot oprichting van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1296/2013 ( PB L 231 van 30.6.2021 )

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top