EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:415:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 415, 22 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 415

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
22 november 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2026 van de Commissie van 13 september 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/592 wat betreft bepaalde tijdelijke afwijkingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad om de marktverstoring in de wijnsectorsector als gevolg van de COVID-19-pandemie te verhelpen, en de periode van toepassing ervan

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2027 van de Commissie van 13 september 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/884 wat betreft de afwijkingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149 met het oog op de bestrijding van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis in de wijnsector en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1149

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2028 van de Commissie van 15 november 2021 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Cerezas de la Montaña de Alicante” (BGA))

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2029 van de Commissie van 19 november 2021 tot toelating van het in de handel brengen van 3-fucosyllactose (3-FL) als nieuw voedingsmiddel krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie ( 1 )

9

 

*

Verordening (EU) 2021/2030 van de Commissie van 19 november 2021 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat N,N-dimethylformamide betreft ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2031 van de Commissie van 19 november 2021 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor het Verenigd Koninkrijk in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan ( 1 )

20

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2032 van de Raad van 19 november 2021 betreffende een steunmaatregel in het kader van de Europese Vredesfaciliteit ter ondersteuning van door de opleidingsmissie van de EU in Mozambique opgeleide militaire eenheden

25

 

*

Besluit (GBVB) 2021/2033 van de Raad van 19 november 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/97 betreffende de ondersteuning van het Verdrag inzake biologische en toxinewapens in het kader van de strategie van de EU tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

29

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top