EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:400:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 400, 12 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 400

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
12 november 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1959 van de Raad van 11 november 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/2063 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1960 van de Raad van 11 november 2021 tot uitvoering van Verordening (EU) 2019/1890 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee

11

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1961 van de Commissie van 5 augustus 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de massa van nieuwe personenauto’s die in 2017, 2018 en 2019 zijn geregistreerd ( 1 )

14

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1962 van de Commissie van 12 augustus 2021 tot rectificatie van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1963 van de Commissie van 8 november 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 wat betreft veiligheidsbeheersystemen in onderhoudsorganisaties en tot rectificatie van die verordening ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1964 van de Commissie van 11 november 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 30 september 2021 tot en met 30 december 2021 overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf ( 1 )

52

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1965 van de Raad van 11 november 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela

148

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1966 van de Raad van 11 november 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1894 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee

157

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1967 van de Commissie van 11 november 2021 tot opzetting van een verplicht gegevensarchief en een verplicht digitaal informatie-uitwisselingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

160

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top