EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:396:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 396, 10 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 396

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
10 november 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1932 van de Raad van 9 november 2021 tot uitvoering van artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1933 van de Commissie van 14 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsvogels naar een lidstaat vanuit een gebied of derde land ( 1 )

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1934 van de Commissie van 30 juli 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft een aantal bepalingen met betrekking tot de oorsprong van goederen

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1935 van de Commissie van 8 november 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/723 wat betreft de door middel van het standaardformulier in te dienen informatie en gegevens over de biologische productie en de etikettering van biologische producten ( 1 )

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1936 van de Commissie van 9 november 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 wat betreft bepaalde uit Israël afkomstige voor opplant bestemde planten van de soorten Ficus carica L. en Persea americana Mill., tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1213 wat betreft de fytosanitaire maatregelen voor het binnenbrengen van die voor opplant bestemde planten op het grondgebied van de Unie, en tot rectificatie van laatstgenoemde uitvoeringsverordening

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1937 van de Commissie van 9 november 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de binnenkomst in de Unie van zendingen week- en schaaldieren die bestemd zijn om voor sierdoeleinden in gesloten voorzieningen te worden gehouden, en tot vaststelling van de lijst van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van dergelijke zendingen is toegestaan ( 1 )

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1938 van de Commissie van 9 november 2021 tot vaststelling van het model-identificatiedocument voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsvogels naar een lidstaat vanuit een gebied of derde land en tot intrekking van Beschikking 2007/25/EG ( 1 )

47

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1939 van de Raad van 9 november 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht bij de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, ten aanzien van de wijzigingen van aanhangsels 2, 2A en 5 van bijlage II bij die overeenkomst

56

 

*

Besluit (EU) 2021/1940 van de Raad van 9 november 2021 betreffende de gedeeltelijke opschorting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

58

 

*

Besluit (EU) 2021/1941 van de Raad van 9 november 2021 betreffende de financiële bijdragen van de partijen aan het Europees Ontwikkelingsfonds, voor de financiering van dat fonds inclusief het maximum voor 2023, het jaarlijkse bedrag voor 2022, de eerste tranche voor 2022 en een indicatieve en niet-bindende prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2024 en 2025

61

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/1942 van de Raad van 9 november 2021 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

64

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top