EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:380:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 380, 27 oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 380

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
27 oktober 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1880 van de Commissie van 26 oktober 2021 tot rectificatie van de Poolse taalversie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2021/1881 van de Commissie van 26 oktober 2021 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van imidacloprid in of op bepaalde producten ( 1 )

5

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1882 van de Raad van 25 oktober 2021 tot vaststelling van de financiële bijdragen van de partijen bij het Europees Ontwikkelingsfonds aan dat fonds, wat betreft de derde tranche voor 2021

20

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 ( PB L 65 van 25.2.2021 )

23

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top