EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 339, 24 september 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 339

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
24 september 2021


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/1701 van het Europees Parlement en de Raad van 21 september 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2020/2222 tot verlenging van de geldigheidsduur van veiligheidscertificaten en vergunningen van spoorwegondernemingen die via de vaste Kanaalverbinding actief zijn ( 1 )

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1702 van de Commissie van 12 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad door bijkomende elementen en gedetailleerde regels voor het InvestEU-scorebord vast te stellen

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1703 van de Commissie van 13 juli 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van producten van dierlijke oorsprong in samengestelde producten ( 1 )

29

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1704 van de Commissie van 14 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad door nadere invulling te geven aan de door de belastingdiensten en douaneautoriteiten te verstrekken statistische gegevens en tot wijziging van de bijlagen V en VI bij die verordening ( 1 )

33

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1705 van de Commissie van 14 juli 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong ( 1 )

40

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1706 van de Commissie van 14 juli 2021 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en broedeieren ( 1 )

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1707 van de Commissie van 22 september 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1708 van de Commissie van 23 september 2021 tot toevoeging aan de vangstquota voor 2021 van bepaalde hoeveelheden die in 2020 op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad zijn ingehouden

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1709 van de Commissie van 23 september 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 wat betreft eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van producten van dierlijke oorsprong ( 1 )

84

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1710 van de Raad van 21 september 2021 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gespecialiseerd Comité voor coördinatie van de sociale zekerheid dat is opgericht bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bijlagen bij het Protocol betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid

89

 

*

Besluit (EU) 2021/1711 van de Commissie van 23 september 2021 tot benoeming van de leden van het panel dat de Commissie bijstaat bij de selectie van kandidaten voor de uitoefening van de taken van leden van internationale investeringsgerechten

123

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top