EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 258, 20 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 258

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
20 juli 2021


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2021/1187 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 inzake het stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1188 van de Raad van 19 juli 2021 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/138

14

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1189 van de Commissie van 7 mei 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de productie en het in de handel brengen van plantaardig teeltmateriaal van biologisch heterogeen materiaal van bepaalde genera of soorten ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1190 van de Commissie van 15 juli 2021 tot vaststelling van de technische specificaties van de gegevensvereisten voor het onderwerp “ICT-gebruik en e-handel” voor het referentiejaar 2022 overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1191 van de Commissie van 19 juli 2021 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof clopyralid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

37

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1192 van de Raad van 19 juli 2021 tot actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2021/142

42

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1193 van de Raad van 19 juli 2021 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina en tot wijziging van Besluit (GBVB) 2019/1340

46

 

*

Besluit (GBVB) 2021/1194 van de Raad van 19 juli 2021 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Kosovo en tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/1135

48

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1195 van de Commissie van 19 juli 2021 inzake de geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad

50

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1196 van de Commissie van 19 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 wat betreft geharmoniseerde normen voor bepaalde radartoepassingen voor bodem- en wandsondering, radiofrequentie-identificatieapparatuur, radioapparatuur voor “Euroloop”-spoorwegsystemen, genetwerkte korteafstandsapparatuur, draadloze industriële toepassingen en breedbandcommunicatieradioverbindingen voor schepen en offshore-installaties

53

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top