EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:256:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 256, 19 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 256

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
19 juli 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1172 van de Raad van 18 juni 2021 inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2021/1173 van de Raad van 13 juli 2021 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1488

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1174 van de Commissie van 12 juli 2021 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Asparago di Badoere” (BGA))

52

 

*

Verordening (EU) 2021/1175 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van polyolen in bepaalde suikergoedproducten met verlaagde energetische waarde ( 1 )

53

 

*

Verordening (EU) 2021/1176 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van de bijlagen III, V, VII en IX bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft genotypering van positieve TSE-gevallen bij geiten, de leeftijdsbepaling bij schapen en geiten, de maatregelen die van toepassing zijn in een beslag of koppel met atypische scrapie en de voorwaarden voor de invoer van producten van runderen, schapen en geiten ( 1 )

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1177 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/408 wat betreft de schrapping van propoxycarbazon uit de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen ( 1 )

60

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1178 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft bepaalde lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan ( 1 )

63

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1179 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1051/2011 wat betreft de geaggregeerde tabellen en microgegevensbestanden voor de indiening van de gegevens ( 1 )

89

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1180 van de Raad van 13 juli 2021 betreffende het namens de Europese Unie in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in te nemen standpunt over de vaststelling van een besluit tot wijziging van de bepalingen inzake commerciële referentierentetarieven in die regeling

97

 

*

Besluit (EU) 2021/1181 van de Raad van 13 juli 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden vastgesteld in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité

99

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1182 van de Commissie van 16 juli 2021 inzake de geharmoniseerde normen voor medische hulpmiddelen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad

100

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1183 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/450 wat betreft de bekendmaking van referentienummers van Europese beoordelingsdocumenten voor bepaalde bouwproducten ( 1 )

103

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Besluit Nr. 41/2021 van de Rekenkamer betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (EUCI)

106

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top