EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:158:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 158, 6 mei 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 158

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
6 mei 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/731 van de Commissie van 26 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met procedureregels betreffende door de Europese Autoriteit voor effecten en markten aan centrale tegenpartijen uit derde landen of gelieerde derden opgelegde sancties ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/732 van de Commissie van 26 januari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 667/2014 wat betreft de inhoud van het dossier dat de onderzoeksfunctionaris bij de Europese Autoriteit voor effecten en markten moet indienen, het recht om te worden gehoord met betrekking tot voorlopige besluiten en het storten van geldboeten en dwangsommen ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/733 van de Commissie van 5 mei 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 887/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/961 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor Enterococcus faecium CECT 4515 als toevoegingsmiddel voor diervoeding en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1395 wat betreft de naam van de vergunninghouder voor Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 als toevoegingsmiddel voor diervoeding ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/734 van de Commissie van 5 mei 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/521 houdende specifieke regelingen voor het mechanisme tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning

13

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/735 van de Commissie van 4 mei 2021 betreffende de verlenging van de door het Ierse Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Mariene Zaken genomen maatregel om het op de markt aanbieden en het gebruik van het biocide Biobor JF toe te staan overeenkomstig artikel 55, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 3026)

15

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Besluit Nr. 5-2020 van de Raad van Bestuur van 21 oktober 2020 inzake interne voorschriften betreffende beperkingen van bepaalde rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart uitgevoerde activiteiten

17

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 ( PB L 150 van 7.6.2019 )

23

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top