EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:046:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 046, 10 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 46

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
10 februari 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/152 van de Commissie van 3 februari 2021 tot verlening van de in artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde bescherming aan de naam “Ponikve” (BOB)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/153 van de Commissie van 3 februari 2021 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias) (BGA))

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/154 van de Commissie van 3 februari 2021 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Λουκάνικο Πιτσιλιάς” (Loukaniko Pitsilias) (BGA)

4

 

*

Verordening (EU) 2021/155 van de Commissie van 9 februari 2021 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van tetrachloorkoolstof, chloorthalonil, chloorprofam, dimethoaat, ethoprofos, fenamidone, methiocarb, omethoaat, propiconazool en pymetrozine in of op bepaalde producten ( 1 )

5

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/156 van de Commissie van 9 februari 2021 tot verlenging van het mandaat van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën

34

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/157 van de Commissie van 9 februari 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1616 wat betreft industriële afsluiters, lasprocedures, apparatuur voor koelsystemen en warmtepompen, vlampijpketels, metalen industriële leidingsystemen, koper en koperlegeringen, LPG-materiaal en toebehoren en veiligheidsvoorzieningen voor bescherming tegen ontoelaatbare overdruk

40

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Reglement van orde van het Europees Economisch en Sociaal Comité — Januari 2021

47

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top