EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:027:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 027, 27 januari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 27

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
27 januari 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/70 van de Commissie van 23 oktober 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 betreffende technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline, wat de inwerkingtreding ervan betreft ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2021/71 van de Commissie van 21 januari 2021 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op alfonsino’s in de wateren van de Unie en internationale wateren van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 14 voor vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

3

 

*

Verordening (EU) 2021/72 van de Commissie van 22 januari 2021 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op golfrog in de wateren van de Unie van 7d en 7e voor vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/73 van de Commissie van 26 januari 2021 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/74 van de Commissie van 26 januari 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1191 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) te voorkomen

15

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/75 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis

18

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/76 van de Commissie van 26 januari 2021 betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor liften en veiligheidscomponenten voor liften ( 1 )

20

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top