EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:438:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 438, 28 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 438

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
28 december 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2202 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten van waaruit zendingen aquacultuurdieren in de Europese Unie mogen worden ingevoerd ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2203 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen en delen van het grondgebied van derde landen waaruit het binnenbrengen in de Unie van zendingen paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen is toegestaan ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2204 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2205 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermeldingen voor het Verenigd Koninkrijk en het van de Kroon afhankelijke gebied Guernsey in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit zendingen pluimvee en pluimveeproducten mogen worden binnengebracht in of doorgevoerd door de Unie ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2206 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2207 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie, in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2208 van de Commissie van 22 december 2020 tot indeling van het Verenigd Koninkrijk als derde land waaruit de invoer van zendingen hooi en stro in de Unie is toegestaan ( 1 )

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2209 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/626 wat betreft de vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Europese Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan ( 1 )

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2210 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van de bijlagen III, VI, VII, IX, X, XI en XII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft de voorschriften betreffende het beschermd gebied Noord-Ierland en de verboden en voorschriften voor het in de Unie binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen vanuit het Verenigd Koninkrijk ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2211 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage VI bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat het Verenigd Koninkrijk betreft

41

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2212 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wat de BSE-status van het Verenigd Koninkrijk en het van de Kroon afhankelijke gebied Jersey betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9453)  ( 1 )

44

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2213 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen van bepaalde vleesproducten en van behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie in de Unie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9547)  ( 1 )

48

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2214 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk in de lijst van derde landen of delen daarvan van waaruit sperma van varkens in de Unie mag worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer (C2020) 9551)  ( 1 )

51

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2215 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en sommige van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit rundersperma in de Unie mag worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9552)  ( 1 )

54

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2216 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk en sommige van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen waaruit runderembryo’s in de Unie mogen worden ingevoerd ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2217 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk in de lijsten van derde landen of delen daarvan waaruit sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten in de Unie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9554)  ( 1 )

60

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2218 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van de bijlage bij Besluit 2011/163/EU wat de goedkeuring van de door het Verenigd Koninkrijk en de van de Kroon afhankelijke gebieden ingediende residubewakingsplannen betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9556)  ( 1 )

63

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2219 van de Commissie van 22 december 2020 betreffende de gelijkwaardigheid van in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, en teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9590)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top