EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 431, 21 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 431

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
21 december 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2153 van de Commissie van 7 oktober 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad met betrekking tot de categorieën operationele persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie operationele persoonsgegevens door het Europees Openbaar Ministerie mogen worden verwerkt in de index van onderzoeksdossiers

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2154 van de Commissie van 14 oktober 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheids-, certificerings- en kennisgevingsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van van landdieren afkomstige producten van dierlijke oorsprong ( 1 )

5

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2155 van de Commissie van 14 oktober 2020 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van een facultatieve gemeenschappelijke Unieregeling voor de waardering van de mate waarin gebouwen gereed zijn voor slimme toepassingen ( 1 )

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2156 van de Commissie van 14 oktober 2020 tot nadere bepaling van de technische modaliteiten voor de doeltreffende uitvoering van een facultatieve gemeenschappelijke Unieregeling voor de waardering van de mate waarin gebouwen gereed zijn voor slimme toepassingen ( 1 )

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2157 van de Commissie van 14 december 2020 tot goedkeuring van wijzigingen op het niveau van de Unie van het productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding (“Montello — Colli Asolani” (BOB))

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2158 van de Commissie van 14 december 2020 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Chabichou du Poitou” (BOB))

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2159 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

34

 

*

Verordening (EU) 2020/2160 van de Commissie van 18 december 2020 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de stofgroep 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (die duidelijk gedefinieerde stoffen en UVCB-stoffen, polymeren en homologen omvat) ( 1 )

38

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2161 van de Commissie van 18 december 2020 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/915 ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door de invoer van uit Thailand verzonden bepaalde aluminiumfolie op rollen, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Thailand, en tot registratie van deze invoer

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2162 van de Commissie van 18 december 2020 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2384 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/271 ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaald bladaluminium van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door de invoer van uit Thailand verzonden bladaluminium, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Thailand, en tot registratie van deze invoer

48

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2163 van de Commissie van 18 december 2020 betreffende de tenuitvoerlegging in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland van de in de preferentiële handelsregelingen van de Unie vastgelegde oorsprongsregels

55

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2020/2164 van 15 december 2020 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2165 van de Commissie van 9 december 2020 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad inzake de minimumnormen voor gegevenskwaliteit en de technische specificaties voor het invoeren van foto’s en dactyloscopische gegevens in het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles en terugkeer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8599)

61

 

*

Besluit (EU) 2020/2166 van de Commissie van 17 december 2020 betreffende de bepaling van de door de lidstaten te veilen aandelen in de periode 2021-2030 van het EU-emissiehandelssysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8945)  ( 1 )

66

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2167 van de Commissie van 17 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1918 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot Chronic Wasting Disease wat de verlenging van de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8802)  ( 1 )

70

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2168 van de Commissie van 17 december 2020 betreffende de overeenstemming van het gezamenlijk voorstel van de betrokken lidstaten voor de uitbreiding van de Noordzee-Oostzeecorridor voor goederenvervoer per spoor met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8919)

72

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2020/2169 van de Raad van 17 december 2020 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top