EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:427:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 427, 17 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 427

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
17 december 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2108 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 wat betreft het gezondheidsmerk dat in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland moet worden gebruikt voor bepaald voor menselijke consumptie bestemd vlees ( 1 )

1

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2109 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van de Beschikkingen 93/52/EEG, 2003/467/EG, 2004/558/EG en 2008/185/EG wat betreft de opname in de lijst van lidstaten en delen daarvan die als officieel vrij van verscheidene ziekten bij landdieren zijn erkend (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9301)  ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2110 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van deel C van bijlage I bij Beschikking 2009/177/EG wat betreft de ziektevrije status van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland ten aanzien van bepaalde ziekten bij waterdieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9303)  ( 1 )

10

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2111 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Besluit 2010/221/EU wat betreft de vermelding betreffende het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland voor de goedkeuring van nationale maatregelen ter beperking van het effect van bepaalde ziekten bij aquacultuurdieren of wilde waterdieren overeenkomstig artikel 43 van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9302)  ( 1 )

14

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2112 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van de bijlagen bij de Beschikkingen 93/455/EEG, 1999/246/EG en 2007/24/EG wat betreft de goedkeuring van de rampenplannen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest, aviaire influenza en de ziekte van Newcastle (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9307)  ( 1 )

17

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2113 van de Commissie van 16 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/3/EG tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de handel in pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een gedeelte daarvan ten aanzien van bepaalde ziekten strengere maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I en II bij Richtlijn 2002/56/EG van de Raad is vereist, wat de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9306)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top