EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:423:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 423, 15 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 423

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
15 december 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2079 van de Commissie van 8 december 2020 tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van een geregistreerde geografische aanduiding van een gedistilleerde drank (Münchener Kümmel)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2080 van de Commissie van 9 december 2020 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

3

 

*

Verordening (EU) 2020/2081 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat betreft stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2082 van de Commissie van 14 december 2020 tot vaststelling van het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele afgifte in de Unie en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2116

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2083 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de vermelding voor Japan in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2084 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2085 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging en rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

37

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2086 van de Commissie van 14 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/532 wat betreft een afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 voor controles door monitoring met betrekking tot steunaanvragen voor areaalgebonden steunregelingen en betalingsaanvragen voor areaalgebonden bijstandsmaatregelen

48

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2087 van de Commissie van 14 december 2020 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof mancozeb overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

50

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2020/2088 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etikettering van allergene geurstoffen in speelgoed ( 1 )

53

 

*

Richtlijn (EU) 2020/2089 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het verbod op allergene geurstoffen in speelgoed ( 1 )

58

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2020/2090 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2020 tot wijziging van Besluit ECB/2013/10 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2020/60)

62

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2020/2091 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2020 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2020/61)

65

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top