EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:420:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 420, 14 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 420

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
14 december 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2020/2040 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten aan pyrrolizidinealkaloïden in bepaalde levensmiddelen betreft ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2041 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/585 wat betreft het aantal monsters dat elke lidstaat moet nemen en analyseren rekening houdend met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2042 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere datums die relevant zijn voor de toepassing van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie ( 1 )

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2043 van de Commissie van 11 december 2020 tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/39 ten aanzien van de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 wat betreft de controles ter plaatse in de lokalen van steunaanvragers of onderwijsinstellingen in het kader van de schoolregeling

11

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2020/2044 van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

13

 

*

Resolutie (EU) 2020/2045 van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling II — Europese Raad en Raad

14

 

*

Besluit (EU) 2020/2046 van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

16

 

*

Resolutie (EU) 2020/2047 van het Europees Parlement van 20 oktober 2020 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018, afdeling VI — Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

17

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2020/2048) van 8 december 2020 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Besluit (EU) 2020/2049 van de Europese Raad van 10 december 2020 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

22

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2050 van de Commissie van 10 december 2020 tot verlening van afwijkingen aan bepaalde lidstaten van de toepassing van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8595)

23

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2051 van de Commissie van 11 december 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1742 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9184)  ( 1 )

28

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 2/2020 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs van 4 december 2020 tot wijziging van Besluit nr. 3/2019 van het ACS-EU-Comité van ambassadeurs tot vaststelling van overgangsmaatregelen op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst [2020/2052]

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top