EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:419:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 419, 11 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 419

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
11 december 2020


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2020/2020 van de Raad van 7 december 2020 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft tijdelijke maatregelen inzake de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing op COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, in reactie op de COVID-19-pandemie

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2021 van de Raad van 10 december 2020 tot uitvoering van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo

5

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2020/2022 van de Raad van 4 december 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst ( 1 )

12

 

*

Besluit (EU) 2020/2023 van de Raad van 4 december 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst ( 1 )

13

 

*

Besluit (EU) 2020/2024 van de Raad van 4 december 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst ( 1 )

14

 

*

Besluit (EU) 2020/2025 van de Raad van 4 december 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over een wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-overeenkomst ( 1 )

15

 

*

Besluit (EU) 2020/2026 van de Raad van 4 december 2020 inzake het namens de Europese Unie in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt over de vaststelling van een besluit om bepaalde aankopen van levensmiddelen vrij te stellen van de toepassing van uitvoerverboden of beperkingen

16

 

*

Besluit (EU) 2020/2027 van de Raad van 7 december 2020 betreffende het namens de Europese Unie in de Associatieraad EU-Midden-Amerika in te nemen standpunt ten aanzien van de wijzigingen aan aanhangsel 2 van bijlage II en de invoering van de toelichting bij de artikelen 15, 16, 19, 20 en 30 van bijlage II bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, en tot intrekking van Besluiten (EU) 2016/1001 en (EU) 2016/1336

18

 

*

Besluit (EU) 2020/2028 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en associatieraad die is ingesteld bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

20

 

*

Besluit (EU) 2020/2029 van de Raad van 7 december 2020 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij de Euromediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds, inzake de wijziging van die overeenkomst door de vervanging van Protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

22

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2020/2030 van de Raad van 10 december 2020 tot wijziging van zijn reglement van orde

24

 

*

Besluit (GBVB) 2020/2031 van de Raad van 10 december 2020 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia)

26

 

*

Besluit (GBVB) 2020/2032 van de Raad van 10 december 2020 tot wijziging van Besluit 2010/96/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden

28

 

*

Besluit (GBVB) 2020/2033 van de Raad van 10 december 2020 tot wijziging van Besluit 2010/788/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo

30

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie ( PB L 321 van 17.12.2018 )

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top