EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:409:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 409, 4 december 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 409

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
4 december 2020


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG ( 1 )

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2020/1829 van de Raad van 24 november 2020 betreffende de indiening, namens de Europese Unie, van voorstellen tot wijziging van bijlage IV en bepaalde rubrieken in de bijlagen II en IX bij het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, voor behandeling op de vijftiende vergadering van de Conferentie van de Partijen, en betreffende het namens de Europese Unie vast te stellen standpunt op die vergadering over voorstellen van andere verdragspartijen tot wijziging van bijlage IV en bepaalde rubrieken in de bijlagen II, VIII en IX bij het Verdrag

28

 

*

Besluit (EU) 2020/1830 van de Raad van 27 november 2020 betreffende het standpunt dat tijdens de veertigste vergadering van de Permanente Commissie van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern) namens de Europese Unie moet worden ingenomen

34

 

*

Besluit (EU) 2020/1831 van de Raad van 30 november 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden vastgesteld in de Gezamenlijke Raad die is ingesteld bij de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV bij die overeenkomst

36

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns ( PB L 58 van 27.2.2020 )

38

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top