EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:398:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 398, 27 november 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 398

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
27 november 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1767 van de Commissie van 20 november 2020 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Rucola della Piana del Sele” (BGA)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1768 van de Commissie van 25 november 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

2

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1769 van de Commissie van 25 november 2020 inzake de terugbetaling, overeenkomstig artikel 26, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, van de kredieten die zijn overgedragen van het begrotingsjaar 2020

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1770 van de Commissie van 26 november 2020 betreffende types en soorten van voor opplant bestemde planten die niet zijn vrijgesteld van de vereiste van een traceerbaarheidscode voor plantenpaspoorten krachtens Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 92/105/EEG van de Commissie

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1771 van de Commissie van 26 november 2020 tot goedkeuring van reactiemassa van perazijnzuur (PAA) en peroxycaprylzuur (POOA) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2, 3 en 4 ( 1 )

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1772 van de Commissie van 26 november 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2469 tot vaststelling van administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen ( 1 )

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1773 van de Commissie van 26 november 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding ( 1 )

19

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2020/1774 van 24 november 2020 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2020)

22

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1775 van de Commissie van 25 november 2020 om Nederland toe te staan biociden die uit in situ gegenereerd stikstof bestaan, toe te laten voor de bescherming van cultureel erfgoed (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 8052)

23

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top