EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:360:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 360, 30 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 360

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
30 oktober 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1588 van de Commissie van 25 juni 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van volumedrempels voor tantaal- of niobiumerts en de concentraten daarvan, gouderts en de concentraten daarvan, tinoxiden en -hydroxiden, tantalaat en tantaalcarbiden

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1589 van de Commissie van 22 juli 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gegevens over nieuwe zware bedrijfsvoertuigen die moeten worden gemonitord en gerapporteerd door de lidstaten en de fabrikanten ( 1 )

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1590 van de Commissie van 19 augustus 2020 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de massa van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen die in 2016, 2017 en 2018 zijn geregistreerd ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1591 van de Commissie van 23 oktober 2020 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Suska sechlońska” (BGA))

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1592 van de Commissie van 28 oktober 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

11

 

*

Verordening (EU) 2020/1593 van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft verder onderzoek van positieve gevallen van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen en geiten ( 1 )

13

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1594 van de Commissie van 29 oktober 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 7607)  ( 1 )

16

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2020/1595 van de Commissie van 28 oktober 2020 betreffende de COVID-19-teststrategieën, met inbegrip van het gebruik van snelle antigeentests

43

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

VN-Reglement nr. 151 — Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen wat het dodehoekinformatiesysteem voor de detectie van fietsen betreft [2020/1596]

48

 

*

VN-Reglement nr. 152 — Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van motorvoertuigen wat de geavanceerde noodremsystemen (AEBS) voor voertuigen van de categorieën M1 en N1 betreft [2020/1597]

66

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top