EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:206:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 206, 30 juni 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 206

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
30 juni 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/890 van de Commissie van 23 juni 2020 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Mele del Trentino” (BGA))

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/891 van de Commissie van 26 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 447/2014 wat betreft specifieke bepalingen om de bepalingen voor de uitvoering van in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) gefinancierde programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking in overeenstemming te brengen met specifieke maatregelen die naar aanleiding van de COVID‐19-pandemie zijn genomen

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/892 van de Commissie van 29 juni 2020 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof bèta-cyfluthrin overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/893 van de Commissie van 29 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/894 van de Commissie van 29 juni 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten

27

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2020/895 van het Politiek en Veiligheidscomité van 25 juni 2020 houdende benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta), en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2020/401 (ATALANTA/4/2019)

63

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit Nr. 1/2020 van het Comité vervoer over land Gemeenschap/Zwitserland van 19 juni 2020 betreffende de afstemming van Besluit nr. 2/2019 op de omzettingsdata van Richtlijnen (EU) 2016/797 en (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad, die zijn uitgesteld wegens de COVID-19-pandemie [2020/896]

65

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top