EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:037:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 037, 10 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 37

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
10 februari 2020


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/178 van de Commissie van 31 januari 2020 betreffende de verstrekking van informatie aan reizigers die uit derde landen komen en aan klanten van postdiensten en van bepaalde professionele marktdeelnemers over het verbod op het binnenbrengen van planten, plantaardige producten en andere materialen op het grondgebied van de Unie overeenkomstig Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/179 van de Commissie van 3 februari 2020 tot goedkeuring van een wijziging van het productdossier van een geregistreerde geografische aanduiding van een gedistilleerde drank (Berliner Kümmel)

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/180 van de Commissie van 7 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis KCCM 10673P en Aspergillus oryzae KCTC 10258BP als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

5

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/181 van de Commissie van 7 februari 2020 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Griekenland (kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 799)  ( 1 )

8

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Besluit van de raad van bestuur van het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging van 21 november 2019 houdende interne voorschriften betreffende de beperking van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van het functioneren van Enisa

11

 

*

Besluit van de raad van bestuur van Fusion for Energy van 9 december 2019 houdende interne voorschriften betreffende beperkingen van bepaalde rechten van betrokkenen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van de werking van Fusion for Energy

18

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 ( PB L 200 van 26.7.2016 )

26

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 ( PB L 169 van 25.6.2019 )

27

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top