EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:034:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 034, 6 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 34

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
6 februari 2020


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/154 van de Commissie van 23 januari 2020 tot registratie van een geografische aanduiding van een gedistilleerde drank op grond van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad “Norsk Vodka”/“Norwegian Vodka”

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (GBVB) 2020/155 van de Raad van 24 oktober 2019 betreffende de ondertekening en de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Somalië inzake de status van de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia)

3

 

*

Vertaling Overeenkomst

5

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/156 van de Commissie van 23 januari 2020 tot registratie van een geografische aanduiding van een gedistilleerde drank op grond van artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad “Norsk Akevitt”/“Norsk Aquavit”/“Norsk Akvavit”/“Norwegian Aquavit”

13

 

*

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/157 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor tartrazine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten, siervissen, zaadetende siervogels en kleine knaagdieren ( 1 )

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/158 van de Commissie van 5 februari 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 met het oog op in voertuigen geïnstalleerde weegapparatuur ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/159 van de Commissie van 5 februari 2020 betreffende de verlenging van de vergunning voor Enterococcus faecium DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen en mestvarkens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 538/2007 (vergunninghouder Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) ( 1 )

22

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/160 van de Commissie van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van oregano-olie, karwijolie, carvacrol, methylsalicylaat en L-menthol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Biomin GmbH) ( 1 )

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/161 van de Commissie van 5 februari 2020 tot verlenging van de vergunning voor Bacillus subtilis DSM 17299 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1137/2007 (vergunninghouder Chr. Hansen A/S) ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/162 van de Commissie van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I‐1079 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen (vergunninghouder Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS) ( 1 )

31

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/163 van de Commissie van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van muramidase, geproduceerd door Trichoderma reesei DSM 32338, als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkalkoenen, opfokkalkoenen, opfokkippen en andere soorten opfokpluimvee (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, in de EU vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

34

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/164 van de Commissie van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor 6‐fytase, geproduceerd door Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en alle varkenssoorten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 379/2009 (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) ( 1 )

37

 

*

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/165 VAN DE COMMISSIE van 5 februari 2020 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Paenibacillus lentus DSM 32052, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, mest- of opfokkalkoenen en minder gangbare pluimveesoorten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 786/2007 (vergunninghouder Elanco GmbH) ( 1 )

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/166 van de commissie van 5 februari 2020 tot verlenging van de vergunning voor 6-fytase, geproduceerd door Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, mesteenden, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 785/2007 (vergunninghouder Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.) ( 1 )

43

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/167 van de Commissie van 5 februari 2020 betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur

46

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit Nr. 1/2020 van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in Zijn Samenstelling voor Handelsvraagstukken van 23 januari 2020 betreffende de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds [2020/168]

52

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top