EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:333:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 333, 27 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 333

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
27 december 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2019/2218 van de Raad van 24 oktober 2019 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

1

 

*

Protocol tot uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2019/2219 van de Raad van 24 oktober 2019 betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden in het kader van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek São Tomé e Príncipe en de Europese Gemeenschap

31

 

*

Verordening (EU) 2019/2220 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

33

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2221 van de Commissie van 12 december 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 612/2013 wat betreft de gegevens die worden geregistreerd in berichten die betrekking hebben op de registratie van marktdeelnemers en belastingentrepots in de nationale registers en het centrale register

47

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2222 van de Commissie van 12 december 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 684/2009 tot uitvoering van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad wat betreft de in het kader van de geautomatiseerde procedures voor de overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns in te dienen gegevens

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2223 van de Commissie van 13 december 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/323 wat betreft de gegevens die vereist zijn voor de documenten voor wederzijdse administratieve bijstand die worden gebruikt voor de uitwisseling van informatie over accijnsgoederen onder schorsing van accijns

82

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/2224 van het Europees Parlement van 23 oktober 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II — Europese Raad en Raad

134

 

*

Resolutie (EU) 2019/2225 van het Europees Parlement van 23 oktober 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II — Europese Raad en Raad

135

 

*

Besluit (EU) 2019/2226 van het Europees Parlement van 23 oktober 2019 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017

137

 

*

Resolutie (EU) 2019/2227 Van Het Europees Parlement van 23 oktober 2019 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2017

139

 

*

Besluit (EU) 2019/2228 van de Raad van 19 december 2019 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

141

 

*

Besluit (EU) 2019/2229 van de Raad van 19 december 2019 tot machtiging om onderhandelingen met de Republiek Belarus te openen over een overeenkomst betreffende douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand

143

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2230 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Beschikking 2007/884/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

146

 

*

Besluit (EU) 2019/2231 van de Europese Centrale Bank van 10 december 2019 betreffende de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2020 (ECB/2019/40)

149

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit Nr. 1/2019 van de Stabilisatie- en Associatieraad EU‐Albanië van 28 november 2019 inzake de deelname van Albanië als waarnemer aan de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en de modaliteiten voor die deelname, binnen het kader van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad [2019/…]

151

 

*

Besluit nr. 1/2019 van het EPO-Comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, van 2 december 2019 betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [2019/2233]

154

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top