EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 330, 20 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 330

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
20 december 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2178 van de Commissie van 14 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad teneinde de Unie der Comoren op te nemen in bijlage I

2

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2179 van de Commissie van 13 december 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 481/2012 wat betreft de landspecifieke toewijzing van het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit en tot afwijking van die uitvoeringsverordening voor het contingentjaar 2019/2020

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2180 van de Commissie van 16 december 2019 tot nadere bepaling van de regelingen voor en de inhoud van de kwaliteitsverslagen uit hoofde van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2181 van de Commissie van 16 december 2019 tot vaststelling van technische kenmerken inzake gemeenschappelijke aspecten van meerdere gegevensreeksen als gespecificeerd in Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2182 van de Commissie van 16 december 2019 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Pan Galego”/“Pan Gallego” (BGA)

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2183 Van De Commissie van 16 december 2019 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Cordero Manchego” (BGA)

43

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2184 van de Commissie van 16 december 2019 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Riso del Delta del Po” (BGA)

44

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2185 van de Commissie van 16 december 2019 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Bleu du Vercors-Sassenage” (BOB)

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2186 van de Commissie van 18 december 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

46

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2187 van de Commissie van 19 december 2019 tot vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1882

48

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2188 Van Het Politiek En Veiligheidscomité van 11 december 2019 tot benoeming van het missiehoofd van de adviesmissie van de Europese Unie ter ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector in Irak (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2189 van het Politiek en Veiligheidscomité van 17 december 2019 betreffende de benoeming van het hoofd van de GVDB-adviesmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Besluit (EU) 2019/2190 van de Europese Raad van 19 december 2019 betreffende de benoeming van twee leden van de directie van de Europese Centrale Bank

52

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2191 van de Raad van 19 december 2019 ter ondersteuning van een mondiaal rapportagemechanisme inzake illegale conventionele wapens en munitie daarvoor om het risico op omleiding of illegale overdracht te beperken (“iTrace IV”)

53

 

*

Besluit (GBVB) 2019/2192 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

71

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2193 van de Commissie van 17 december 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de berekening, de verificatie en de verslaglegging van gegevens en tot vaststelling van verslagleggingsmodellen voor de toepassing van Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8995)  ( 1 )

72

 

*

Besluit (EU) 2019/2194 Van De Europese Centrale Bank van 29 november 2019 betreffende de toekenning van tekeningsbevoegdheden (ECB/2019/33)

86

 

*

Besluit (EU) 2019/2195 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2019/39)

91

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2117 van de Commissie van 29 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ( PB L 320 van 11.12.2019 )

104

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2019/2158 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 betreffende de methodologie en procedures voor de gegevensvaststelling en ‐verzameling aangaande voor de berekening van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht toegepaste vergoedingsfactoren (ECB/2019/38) ( PB L 327 van 17.12.2019 )

105

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2155 van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1163/2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2019/37) (Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 17   december 2019)

106

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top