EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:324:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 324, 13 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 324

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
13 december 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/2135 van de Raad van 21 november 2019 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt op de derde vergadering van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, in verband met de vaststelling van een besluit inzake de geleidelijke afschaffing van tandheelkundig amalgaam en tot wijziging van bijlage A bij dat verdrag

1

 

*

Besluit (EU) 2019/2136 van de Raad van 5 december 2019 houdende machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

3

 

*

Besluit (EU) 2019/2137 van de Raad van 5 december 2019 waarbij wordt vastgesteld dat Roemenië geen doeltreffende maatregelen heeft genomen in reactie op de Aanbeveling van de Raad van 14 juni 2019

5

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2138 van de Raad van 5 december 2019 tot wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

7

 

*

Besluit (EU, EURATOM) 2019/2139 van de Raad van 10 december 2019 tot benoeming van twee leden van het comité van onafhankelijke vooraanstaande personen uit hoofde van artikel 11, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

9

 

*

Besluit van de Commissie (EU) 2019/2140 van 21 oktober 2019 betreffende steunmaatregel SA.52194 — 2019/C (ex 2018/FC) — Slowaakse Republiek — Slowaakse omzetbelasting op de detailhandel (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7474)  ( 1 )

11

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

VN/ECE-Reglement nr. 14 — Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen wat de veiligheidsgordelverankeringen betreft [2019/2141]

14

 

*

VN/ECE-Reglement nr. 145 — Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van voertuigen wat de Isofix-verankeringssystemen, Isofix-toptetherverankeringen en i-Size-zitplaatsen betreft (2019/2142)

47

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom ( PB L 013 van 17.1.2014 )

80

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1966 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging en rectificatie van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten ( PB L 307 van 28.11.2019 )

81

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top