EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:310:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 310, 2 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 310

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
2 december 2019


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1996van de Commissie van 28 november 2019 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermais in korrels van oorsprong uit het Koninkrijk Thailand, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1997 Van De Commissie van 29 november 2019 tot heropening van het onderzoek naar aanleiding van het arrest van 19 september 2019 in zaak C-251/18, Trace Sport, met betrekking tot Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2013 van de Raad van 29 mei 2013 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht dat bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 990/2011 is ingesteld op de invoer van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot de invoer van rijwielen verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië

29

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1998 Van De Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/320 wat betreft de toepassingstermijn van de maatregelen ter bescherming van de diergezondheid voor salamanders in verband met de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8551)  ( 1 )

35

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1999 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Beschikking 2005/51/EG wat betreft de periode waarin grond verontreinigd door bestrijdingsmiddelen of persistente organische verontreinigende stoffen met het oog op reiniging de Unie mag worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8555)

37

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2000 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van een model voor de verslaglegging over gegevens over levensmiddelenafval en voor de indiening van het kwaliteitscontroleverslag overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8577)  ( 1 )

39

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2001 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat betreft de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8579)  ( 1 )

46

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2019/2002 van de Commissie van 28 november 2019 waarbij Bulgarije wordt gemachtigd om ramingen te blijven gebruiken voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw met betrekking tot het internationaal personenvervoer tot eind 2023 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8590)

50

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2019/2003 van de Commissie van 28 november 2019 waarbij Ierland wordt gemachtigd om ramingen te blijven gebruiken voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw met betrekking tot het personenvervoer tot eind 2023 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8593)

52

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2019/2004 van de Commissie van 28 november 2019 tot wijziging van Beschikking 2005/872/EG, Euratom waarbij de Tsjechische Republiek wordt gemachtigd om ramingen te gebruiken voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw met betrekking tot personenvervoer (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8595)

54

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2005 van de Commissie van 29 november 2019 betreffende de onder Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2017

56

 

*

Besluit (EU) 2019/2006 van de Commissie van 29 november 2019 betreffende de deelneming van Ierland aan Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

59

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top