EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:307:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 307, 28 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 307

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
28 november 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie over de datum van ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

1

 

*

Informatie over de datum van ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol tot uitvoering van de Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

2

 

 

VERORDENINGEN

 

*

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1964 VAN DE COMMISSIE van 26 november 2019 tot verlening van een vergunning voor L-lysine (base), vloeibaar, L-lysinemonohydrochloride, vloeibaar, L-lysinemonohydrochloride, technisch zuiver, en L-lysinesulfaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1965 Van De Commissie van 26 november 2019 tot verlening van een vergunning voor natriummolybdaatdihydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor schapen ( 1 )

12

 

*

Verordening (EU) 2019/1966 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging en rectificatie van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten ( 1 )

15

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1967 van de Raad van 25 november 2019 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

27

 

*

Besluit (EU) 2019/1968 van de Commissie van 2 augustus 2019 betreffende steunmaatregel SA.21445 — C42/2006 uitgevoerd door de Italiaanse Republiek voor de vergoeding van Poste Italiane voor de bij de Italiaanse Schatkist gedeponeerde tegoeden op lopende rekeningen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5649)  ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1969 van de Commissie van 26 november 2019 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van IPBC voor gebruik in biociden van productsoort 8 ( 1 )

45

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1970 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning als officieel vrij van brucellose (B. melitensis), bijlage II bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van bepaalde delen van Spanje als officieel brucellosevrij en bijlagen I en II bij Beschikking 2008/185/EG wat betreft de erkenning als officieel vrij van de ziekte van Aujeszky en de goedkeuring van de uitroeiingsprogramma’s voor die ziekte voor bepaalde gebieden in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8378)  ( 1 )

47

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1971 van de Commissie van 26 november 2019 inzake de erkenning van de regeling “Universal Feed Assurance Scheme” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

54

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1972 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/764/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met klassieke varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8396)  ( 1 )

56

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1973 van de Commissie van 27 november 2019 tot niet-goedkeuring van zilverkoperzeoliet als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden van de productsoorten 2 en 7 ( 1 )

58

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2019/1296 van de Raad van 31 juli 2019 ter ondersteuning van de aanscherping van de biologische veiligheid en beveiliging in Oekraïne in overeenstemming met de uitvoering van Resolutie 1540 (2004) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties inzake de non-proliferatie van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor ( PB L 204 van 2.8.2019 )

60

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top