EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 270, 24 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 270

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
24 oktober 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1755 van de Commissie van 8 augustus 2019 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1756 Van De Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 136/2004 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in de lijst van derde landen waaruit zendingen hooi en stro in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1757 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/659 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen en delen van het grondgebied van derde landen waaruit het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen is toegestaan ( 1 )

60

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1758 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1251/2008 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen, grondgebieden, gebieden of compartimenten waaruit zendingen aquacultuurdieren in de Europese Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

63

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1759 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum bestemd voor menselijke consumptie in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

66

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1760 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 119/2009 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit zendingen vlees van wilde leporidae, bepaalde niet-gedomesticeerde landzoogdieren en gekweekte konijnen in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

69

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1761 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit zendingen pluimvee en pluimveeproducten in de Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

72

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1762 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010 wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht ( 1 )

75

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1763 van de Raad van 4 oktober 2019 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het comité van technische deskundigen van de Intergouvernementele organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) met betrekking tot wijzigingen van de specificatie betreffende de nationale voertuigregisters (NVR) en de eenvormige technische voorschriften — telematicatoepassingen voor goederenvervoer (UTP TAF)

79

 

*

Gedelegeerd Besluit (EU) 2019/1764 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepasselijke systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van balustradekits en relingkits die bedoeld zijn om bij bouwwerken uitsluitend te worden gebruikt om vallen te voorkomen, en die geen verticale belasting ondergaan vanwege de constructie ( 1 )

81

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1765 van de Commissie van 22 oktober 2019 tot vaststelling van de voorschriften voor de oprichting, het beheer en de werking van het netwerk van nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor e-gezondheid, en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/890/EU (kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7460)  ( 1 )

83

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1766 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wat geharmoniseerde norm EN ISO 19085-3:2017 voor numeriek bestuurde boor- en freesmachines betreft

94

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2019/1767 van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in de lijsten van derde landen of delen daarvan waaruit sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten in de Unie mogen worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7635)  ( 1 )

97

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2019/1768 van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2006/168/EG wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen waaruit runderembryo’s in de Europese Unie mogen worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7636)  ( 1 )

100

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1769 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7637)  ( 1 )

103

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2019/1770 van 23 oktober 2019 tot wijziging van de bijlagen bij Beschikking 2006/766/EG wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijsten van derde landen en gebieden waaruit tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en visserijproducten voor menselijke consumptie in de Unie mogen worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7639)  ( 1 )

107

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1771 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van Besluit 2011/163/EU tot goedkeuring van de door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden ingediende plannen overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 96/23/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7641)  ( 1 )

110

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1772 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan, waaruit zendingen van bepaalde vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie in de Unie mogen worden binnengebracht (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7642)  ( 1 )

113

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1773 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2007/453/EG wat betreft de BSE-status van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en zijn van de Kroon afhankelijke gebieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7643)  ( 1 )

116

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1774 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/137/EU wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Unie van sperma van varkens is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7644)  ( 1 )

120

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1775 van de Commissie van 23 oktober 2019 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU van de Commissie wat betreft de opneming van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en sommige van zijn van de Kroon afhankelijke gebieden in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Unie van rundersperma is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7647)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top