EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:267:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 267, 21 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 267

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
21 oktober 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1740 van de Europese Raad van 18 oktober 2019 tot benoeming van de president van de Europese Centrale Bank

1

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 van de Commissie van 23 september 2019 betreffende het formaat en de frequentie van de door de lidstaten ter beschikking te stellen gegevens ten behoeve van de rapportage uit hoofde van Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6745)  ( 1 )

3

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1742 van de Commissie van 17 oktober 2019 inzake de overeenstemming van de eenheidstarieven voor heffingszones met Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7333)  ( 1 )

9

 

*

Besluit (EU) 2019/1743 van de Europese Centrale Bank van 15 oktober 2019 betreffende de rentevergoeding op deposito’s, saldi en aangehouden extra reserves (herschikking) (ECB/2019/31)

12

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1716 van de Raad van 14 oktober 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Nicaragua ( PB L 262 van 14.10.2019 )

15

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top