EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:259:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 259, 10 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 259

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
10 oktober 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1689 van de Commissie van 29 mei 2019 tot rectificatie van de Roemeense taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1690 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof alfa-cypermethrin, die in aanmerking komt voor vervanging, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

2

 

*

Verordening (EU) 2019/1691 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot wijziging van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) ( 1 )

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1692 Van De Commissie van 9 oktober 2019 betreffende de toepassing van bepaalde bepalingen inzake de registratie en het gezamenlijk gebruik van gegevens van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad na het verstrijken van de uiterste registratietermijn voor geleidelijk geïntegreerde stoffen ( 1 )

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1693 van de Commissie van 9 oktober 2019 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op stalen wielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

15

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1694 Van De Raad van 4 oktober 2019 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door Hongarije

58

 

*

Besluit (EU) 2019/1695 Van De Raad van 4 oktober 2019 tot benoeming van vier leden en vijf plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk der Nederlanden

59

 

*

Besluit (EU) 2019/1696 van de Raad van 4 oktober 2019 tot benoeming van een lid en vijf plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s, voorgedragen door het Koninkrijk Spanje

61

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1697 van de Raad van 7 oktober 2019 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

63

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1698 van de Commissie van 9 oktober 2019 betreffende Europese productnormen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid ( 1 )

65

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Delegatiebesluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA Nr. 42/19/COL van 17 juni 2019 om de exploitatie van openbare busvervoersdiensten in Noorwegen uit te zonderen van de toepassing van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad [2019/…]

75

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1688 van de Commissie van 8 oktober 2019 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op mengsels van ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika ( PB L 258 van 9.10.2019 )

86

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top