EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:179:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 179, 3 juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 179

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
3 juli 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1129 van de Commissie van 2 juli 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1130 van de Commissie van 2 juli 2019 betreffende de uniforme voorwaarden voor de geharmoniseerde toepassing van territoriale typologieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 van de Commissie van 2 juli 2019 tot vaststelling van een douane-instrument ter uitvoering van artikel 14 bis van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad en artikel 24 bis van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1132 van de Commissie van 2 juli 2019 tot verlening van tijdelijke buitengewone aanpassingssteun aan landbouwers in de Ierse rundvleessector

20

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/1133 van de Raad van 25 juni 2019 inzake het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (Ipeec) in verband met de verlenging van het bestaande Referentiekader voor het Ipeec voor de periode van 24 mei tot en met 31 december 2019

23

 

*

Besluit (EU) 2019/1134 van de Commissie van 1 juli 2019 tot wijziging van Beschikking 2009/300/EG en Besluit (EU) 2015/2099 wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan bepaalde producten en van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4626)  ( 1 )

25

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen ( PB L 111 van 25.4.2019 )

27

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top