EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:027:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 27, 31 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 27

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
31 januari 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

1

 

*

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties

1

 

*

Besluit (EU) 2019/143 van de Raad van 28 januari 2019 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 European Union — Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie — Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)

2

 

 

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 European Union — Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products (Europese Unie — Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)

4

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/144 van de Commissie van 28 januari 2019 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (CECT 13094) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden of voor fokdoeleinden (vergunninghouder Fertinagro Biotech S.L.) ( 1 )

8

 

*

Verordening (EU) 2019/145 van de Commissie van 30 januari 2019 tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/146 van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien ( 1 )

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/147 van de Commissie van 30 januari 2019 tot goedkeuring van de werkzame stof Beauveria bassiana stam PPRI 5339 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/148 van de Commissie van 30 januari 2019 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof propanil overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/149 van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/1108 en (EU) nr. 540/2011 wat de voorwaarden voor het gebruik van azijn als basisstof betreft ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/150 van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 686/2012 wat betreft de lidstaat-rapporteur voor de evaluatie van de volgende werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen: deltamethrin, diflufenican, epoxiconazool, fluoxastrobin, prothioconazool en tebuconazool ( 1 )

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/151 van de Commissie van 30 januari 2019 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof Clonostachys rosea stam J1446 als een werkzame stof met een laag risico overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

26

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2019/152 van de Raad van 28 januari 2019 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk België

31

 

*

Besluit (EU) 2019/153 van de Raad van 28 januari 2019 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

32

 

*

Besluit (EU) 2019/154 van de Commissie van 30 januari 2019 tot vaststelling van interne voorschriften betreffende de beperking van het recht op inzage van betrokkenen in hun medische dossiers

33

 

*

Besluit (EU) 2019/155 van de Europese Autoriteit voor effecten en markten van 23 januari 2019 tot verlenging van de tijdelijke beperking op het op de markt brengen, verspreiden of verkopen van contracts for differences aan retailcliënten

36

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 83/18/COL van 26 september 2018 betreffende staatsgaranties ten gunste van Landsvirkjun voor derivatencontracten (IJsland) [2019/156]

42

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/1971 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009 ( PB L 321 van 17.12.2018 )

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top