EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:327:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 327, 21 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 327

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
21 december 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2033 van de Commissie van 18 oktober 2018 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren voor de periode 2019-2021

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2034 van de Commissie van 18 oktober 2018 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren voor de periode 2019-2021

8

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2035 van de Commissie van 18 oktober 2018 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee voor de periode 2019-2021

17

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/2036 van de Commissie van 18 oktober 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/86 tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Middellandse Zee

27

 

*

Verordening (EU) 2018/2037 van de Commissie van 17 december 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in de wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 6b en 6aN door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

41

 

*

Verordening (EU) 2018/2038 van de Commissie van 17 december 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zwarte koolvis in de Noorse wateren van 1 en 2 door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

44

 

*

Verordening (EU) 2018/2039 van de Commissie van 17 december 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op leng in de wateren van de Unie en internationale wateren van 1 en 2 door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

46

 

*

Verordening (EU) 2018/2040 van de Commissie van 17 december 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Noord-Atlantische witte tonijn in de Atlantische Oceaan, ten noorden van 5° NB door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

48

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2041 van de Commissie van 17 december 2018 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

50

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2042 van de Commissie van 18 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152 om de WLTP-testomstandigheden te verduidelijken en te voorzien in controle van de typegoedkeuringsgegevens ( 1 )

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2043 van de Commissie van 18 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 om de WLTP-testomstandigheden te verduidelijken en te voorzien in controle van de typegoedkeuringsgegevens ( 1 )

58

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2044 van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

63

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045 van de Commissie van 19 december 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8239)  ( 1 )

65

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046 van de Commissie van 19 december 2018 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8238)  ( 1 )

70

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2047 van de Commissie van 20 december 2018 betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijk en toezichtkader dat van toepassing is op effectenbeurzen in Zwitserland in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

77

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 van de Commissie van 20 december 2018 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad

84

 

*

Besluit (EU) 2018/2049 van de Europese Centrale Bank van 12 december 2018 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2019 (ECB/2018/35)

87

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling van de Commissie (EU) 2018/2050 van 19 december 2018 inzake het op elkaar afstemmen van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor demonstratie en evaluatie als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8598)  ( 1 )

89

 

*

Aanbeveling (EU) 2018/2051 van de Commissie van 19 december 2018 inzake het op elkaar afstemmen van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor herstelling en onderhoud als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder d), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8610)  ( 1 )

94

 

*

Aanbeveling van de Commissie (EU) 2018/2052 van 19 december 2018 inzake het op elkaar afstemmen van het toepassingsgebied van en de voorwaarden voor algemene overdrachtsvergunningen voor expositie als bedoeld in artikel 5, lid 2, onder c), van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8611)  ( 1 )

98

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ( PB L 302 van 28.11.2018 )

102

 

*

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie ( PB L 138 van 26.5.2016 )

102

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top