EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:323:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 323, 19 december 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 323

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
19 december 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2016 van de Commissie van 18 december 2018 tot toelating van het in de handel brengen van gepelde granen van Digitaria exilis als traditioneel levensmiddel uit een derde land krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2017 van de Commissie van 18 december 2018 tot toelating van het in de handel brengen van siroop van Sorghum bicolor (L.) Moench als traditioneel levensmiddel uit een derde land krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2018 van de Commissie van 18 december 2018 tot vaststelling van specifieke regels voor de te volgen procedure bij de uitvoering van de risicobeoordeling van planten, plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie van 18 december 2018 tot vaststelling van een voorlopige lijst van planten, plantaardige producten of andere materialen met een hoog risico in de zin van artikel 42 van Verordening (EU) 2016/2031 en een lijst van planten waarvoor geen fytosanitair certificaat is vereist voor het binnenbrengen in de Unie in de zin van artikel 73 van die verordening

10

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2018/2020 van de Raad van 4 december 2018 waarbij wordt vastgesteld dat Roemenië geen doeltreffende maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de aanbeveling van de Raad van 22 juni 2018

16

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2021 van de Commissie van 17 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/348 van de Commissie wat betreft de samenhang van de herziene doelstellingen op het prestatiekerngebied kostenefficiëntie in de door Portugal en Roemenië ingediende gewijzigde nationale plannen of plannen voor functionele luchtruimblokken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8489)  ( 1 )

18

 

*

Besluit (EU) 2018/2022 van de Commissie van 17 december 2018 tot vaststelling van een lijst van gekwalificeerde deskundigen voor de kamers van beroep van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8561)

29

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2023 van de Commissie van 17 december 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1984 tot vaststelling van referentiewaarden ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen, wat betreft de referentiewaarden voor de periode van 30 maart 2019 tot en met 31 december 2020 voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde producenten of invoerders die na 1 januari 2015 rechtmatig fluorkoolwaterstoffen op de markt hebben gebracht, zoals gerapporteerd overeenkomstig die verordening (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8801)

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top