Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:264:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 264, 23 oktober 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 264

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
23 oktober 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1584 van de Commissie van 22 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1585 van de Commissie van 22 oktober 2018 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad wat betreft de minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte voor de visserij met ringzegens in de territoriale wateren van Kroatië

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1586 van de Commissie van 22 oktober 2018 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad wat betreft de minimumafstand van de kust, de minimumzeediepte en het verbod om boven beschermde habitats te vissen voor de visserij met landzegens in de territoriale wateren van Kroatië

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1587 van de Commissie van 22 oktober 2018 tot intrekking van de aanwijzing van het Istituto Superiore di Sanità in Rome, Italië, als Europees referentielaboratorium voor de residuen genoemd in bijlage I, groep B, punt 3, onder c), bij Richtlijn 96/23/EG van de Raad ( 1 )

20

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2018/1588 van de Raad van 15 oktober 2018 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk Zweden

22

 

*

Besluit (EU) 2018/1589 van de Raad van 15 oktober 2018 tot benoeming van twee plaatsvervangers van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Republiek Estland

23

 

*

Besluit (EU) 2018/1590 van de Commissie van 19 oktober 2018 tot wijziging van de Besluiten 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU en 2014/893/EU wat de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor bepaalde producten alsmede van de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en controle betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 6805)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top