EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:238:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 238, 21 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 238

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
21 september 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2018/1257 van de Raad van 18 september 2018 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1258 van de Commissie van 18 september 2018 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie „Ecolab Iodine PT3 Family” ( 1 )

3

 

*

Verordening (EU) 2018/1259 van de Commissie van 20 september 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 873/2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verlenging van de overgangsperiode van artikel 4 met betrekking tot het aroma „grillaromaconcentraat (plantaardig)” FL-nr. 21.002 ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1260 van de Commissie van 20 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperioden voor de werkzame stoffen pyridaben, quinmerac en zinkfosfide ( 1 )

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1261 van de Commissie van 20 september 2018 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie „Hypred's iodine based products” ( 1 )

33

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1262 van de Commissie van 20 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen 1-methylcyclopropeen, beta-cyfluthrin, chloorthalonil, chloortoluron, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dimethenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamone, fosthiazaat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, thiofanaat-methyl en tribenuron ( 1 )

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1263 van de Commissie van 20 september 2018 tot vaststelling van de formulieren voor de indiening van informatie door aanbieders van pakketbezorgdiensten overeenkomstig Verordening (EU) 2018/644 van het Europees Parlement en de Raad

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1264 van de Commissie van 20 september 2018 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof pethoxamide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

71

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1265 van de Commissie van 20 september 2018 tot goedkeuring van de werkzame stof fenpicoxamid overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

77

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1266 van de Commissie van 20 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen 1-decanol, 6-benzyladenine, aluminiumsulfaat, azadirachtin, bupirimaat, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazool, indolylboterzuur, isoxaben, Californische pap, metaldehyde, paclobutrazool, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinaat en tebufenozide ( 1 )

81

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1267 van de Commissie van 20 september 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de vierentwintigste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

84

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2018/1268 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door het Koninkrijk Zweden

85

 

*

Besluit (EU) 2018/1269 van de Raad van 18 september 2018 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Banka Slovenije

86

 

*

Besluit (EU) 2018/1270 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Republiek Litouwen

87

 

*

Besluit (EU) 2018/1271 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland

88

 

*

Besluit (EU) 2018/1272 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van een lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

89

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2018/1273 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door de Republiek Polen

90

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2018/1274 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

91

 

*

Besluit (EU) 2018/1275 van de Raad van 18 september 2018 tot benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie

92

 

*

Besluit (EU) 2018/1276 van de Commissie van 22 februari 2018 betreffende steunmaatregel SA.31149 (2012/C) — Duitsland — Vermoeden van staatssteun ten gunste van Ryanair (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1034)  ( 1 )

94

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top