Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 194, 31 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 194

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
31 juli 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2018/1069 van de Raad van 26 juli 2018 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

1

 

 

Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2018/1070 van de Raad van 26 juli 2018 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1970 tot vaststelling, voor 2018, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1071 van de Raad van 30 juli 2018 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/468

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1072 van de Raad van 30 juli 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1073 van de Raad van 30 juli 2018 tot uitvoering van artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1074 van de Raad van 30 juli 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1075 van de Commissie van 27 juli 2018 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof Ampelomyces quisqualis stam AQ10 als een werkzame stof met een laag risico overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1076 van de Commissie van 30 juli 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde de stof isofluran in te delen wat de maximumwaarde voor residuen ervan betreft ( 1 )

41

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1077 van de Commissie van 30 juli 2018 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)

44

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1078 van de Commissie van 30 juli 2018 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 30 juni 2018 tot en met 29 september 2018 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf ( 1 )

47

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1079 van de Commissie van 30 juli 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 28343 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen (vergunninghouder Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1080 van de Commissie van 30 juli 2018 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 29784 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en opgefokt voor legdoeleinden (vergunninghouder Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1081 van de Commissie van 30 juli 2018 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, vertegenwoordigd door Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2018/1082 van de Raad van 30 juli 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/610 betreffende een militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA)

140

 

*

Besluit (GBVB) 2018/1083 van de Raad van 30 juli 2018 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust

142

 

*

Besluit (GBVB) 2018/1084 van de Raad van 30 juli 2018 inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2018/475

144

 

*

Besluit (GBVB) 2018/1085 van de Raad van 30 juli 2018 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

147

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2018/1086 van de Raad van 30 juli 2018 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

150

 

*

Besluit (GBVB) 2018/1087 van de Raad van 30 juli 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

152

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2018 van het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, van 22 maart 2018 tot vaststelling van het reglement van orde van het EPO-comité [2018/1088]

158

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top