EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:167:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 167, 4 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 167

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
4 juli 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2018/948 van de Raad van 25 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/949 van de Commissie van 3 juli 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft  (1 )

3

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/950 van de Commissie van 3 juli 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 4321)  (1 )

11

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2018/951 van de Commissie van 22 juni 2018 betreffende normen voor organen voor gelijke behandeling

28

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels ( PB L 183 van 8.7.2016 )

36

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/774 van de Raad van 28 mei 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië ( PB L 131 van 29.5.2018 )

36

 

*

Rectificatie van Besluit (GBVB) 2018/778 van de Raad van 28 mei 2018 houdende wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië ( PB L 131 van 29.5.2018 )

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top