EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:140:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 140, 6 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 140

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
6 juni 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2018/826 van de Raad van 28 mei 2018 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/827 van de Raad van 4 juni 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

3

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/828 van de Commissie van 15 februari 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/68 wat de voorschriften inzake antiblokkeersystemen, voorzieningen voor energieopslag onder hoge druk en hydraulische verbindingen van het eenleidingtype betreftVoor de EER relevante tekst.  (1 )

5

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/829 van de Commissie van 15 februari 2018 tot wijziging en rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigenVoor de EER relevante tekst.  (1 )

8

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/830 van de Commissie van 9 maart 2018 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1322/2014 van de Commissie wat de aanpassing van de voorschriften voor de voertuigconstructie en de algemene voorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen betreft

15

 

*

Verordening (EU) 2018/831 van de Commissie van 5 juni 2018 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komenVoor de EER relevante tekst.  (1 )

35

 

*

Verordening (EU) 2018/832 van de Commissie van 5 juni 2018 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazool, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobine, mepiquat, metazachloor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor en trifloxystrobin in of op bepaalde productenVoor de EER relevante tekst.  (1 )

38

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2018/833 van de Raad van 4 juni 2018 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

87

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/834 van de Commissie van 4 juni 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 3318) Voor de EER relevante tekst.  (1 )

89

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/835 van de Commissie van 4 juni 2018 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Hongarije (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 3319) Voor de EER relevante tekst.  (1 )

104

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2018 van het Subcomité douane EU-Georgië van 20 maart 2018 tot vervanging van Protocol I bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking [2018/836]

107

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top