EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:123:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 123, 18 mei 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 123

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
18 mei 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/728 van de Commissie van 24 januari 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor procedures om transacties met in een derde land gevestigde niet-financiële tegenpartijen te ontheffen van het eigenvermogensvereiste voor het risico van aanpassing van de kredietwaardering ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/729 van de Commissie van 26 februari 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad teneinde bepaalde drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen ( 1 )

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/730 van de Commissie van 4 mei 2018 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage met referentiedata vanaf 31 maart 2018 tot en met 29 juni 2018 in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf ( 1 )

6

 

*

Verordening (EU) 2018/731 van de Commissie van 15 mei 2018 tot vaststelling van een verbod op de visserij op golfrog in de wateren van de Unie van 7e door vaartuigen die de vlag van België voeren

82

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/732 van de Commissie van 17 mei 2018 betreffende een gemeenschappelijke methode voor het vergelijken van de eenheidsprijzen van alternatieve brandstoffen overeenkomstig Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

85

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/733 van de Commissie van 17 mei 2018 tot 284e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

89

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/734 van de Commissie van 17 mei 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

92

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/735 van de Commissie van 17 mei 2018 inzake de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de derde bijzondere inschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/154 geopende openbare inschrijving

93

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/736 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor bepaalde loodhoudend glas of loodhoudende keramiek bevattende elektrische en elektronische onderdelen ( 1 )

94

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/737 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer voor het solderen aan discoïdale en „planar array” keramische meerlagencondensatoren met een machinaal aangebracht doorlopend gat ( 1 )

97

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/738 van de Commissie van 27 februari 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in cermet-gebaseerde trimmer-potentiometeronderdelen ( 1 )

100

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/739 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in staal ( 1 )

103

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/740 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in aluminium ( 1 )

106

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/741 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood als legeringselement in koper ( 1 )

109

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2018/742 van de Commissie van 1 maart 2018 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vrijstelling voor een toepassing van lood in soldeer met een hoge smelttemperatuur ( 1 )

112

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/743 van de Commissie van 16 mei 2018 inzake een proefproject ter uitvoering van de bepalingen over administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt ( 1 )

115

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/744 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2008 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met nodulaire dermatose in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2815)  ( 1 )

119

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/745 van de Commissie van 16 mei 2018 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 2817)  ( 1 )

122

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad ( PB L 39 van 13.2.2008 )

138

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top