Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:101:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 101, 20 april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 101

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
20 april 2018


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2018/599 van de Raad van 16 april 2018 tot wijziging van Beschikking 2003/76/EG tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2018/600 van de Raad van 10 oktober 2016 tot ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

3

 

*

Besluit (EU) 2018/601 van de Raad van 16 april 2018 tot sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

5

 

 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

6

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/602 van de Raad van 19 april 2018 tot uitvoering van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/603 van de Commissie van 12 april 2018 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/604 van de Commissie van 18 april 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft de procedureregels die de vaststelling, in de Unie, van de preferentiële oorsprong van goederen vergemakkelijken, en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 3510/80 en (EG) nr. 209/2005

22

 

*

Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie van 19 april 2018 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen ( 1 )

33

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/606 van de Commissie van 19 april 2018 tot verlening van de in artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde bescherming aan de naam „Dons” (BOB)

37

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/607 van de Commissie van 19 april 2018 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stalen kabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China, zoals uitgebreid tot stalen kabels verzonden vanuit Marokko en de Republiek Korea, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/608 van de Commissie van 19 april 2018 tot vaststelling van technische criteria voor elektronische labels voor uitrusting van zeeschepen ( 1 )

64

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/609 van de Commissie van 19 april 2018 inzake de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de tweede bijzondere inschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/154 geopende openbare inschrijving

68

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/610 van de Commissie van 19 april 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de negentiende deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

69

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2018/611 van de Raad van 19 april 2018 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

70

 

*

Besluit (EU) 2018/612 van de Commissie van 7 april 2016 betreffende steunmaatregel SA 28876 — 2012/C (ex CP 202/2009) door Griekenland ten uitvoer gelegd ten faveure van Container Terminal Port of Piraeus (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1978)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top