EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:081:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 81, 23 maart 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 81

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

61e jaargang
23 maart 2018


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/480 van de Commissie van 4 december 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische regelgevingsnormen inzake afgeleide financiële instrumenten die uitsluitend voor afdekking van risico's dienen, de toereikende lengte van de duur van de Europese langetermijnbeleggingsinstellingen, de criteria voor de beoordeling van de markt voor potentiële kopers en de waardering van de te vervreemden activa, en de soorten voorzieningen, alsmede de kenmerken daarvan, die voor niet-professionele beleggers beschikbaar zijn ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/481 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

6

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/482 van de Commissie van 22 maart 2018 inzake de maximumaankoopprijs voor mageremelkpoeder voor de eerste bijzondere inschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/154 geopende openbare inschrijving

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/483 van de Commissie van 22 maart 2018 betreffende de minimumverkoopprijs voor mageremelkpoeder voor de achttiende deelinschrijving in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2080 geopende openbare inschrijving

9

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2018/484 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 93/49/EEG wat betreft de voorschriften waaraan teeltmateriaal van bepaalde geslachten of soorten van Palmae moet voldoen in verband met Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

10

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/485 van de Raad van 19 maart 2018 waarbij Denemarken wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 75 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

13

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/486 van de Raad van 19 maart 2018 waarbij Hongarije wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

15

 

*

Besluit (EU) 2018/487 van de Raad van 20 maart 2018 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, wat betreft de externe accountants van de Österreichische Nationalbank

17

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2018/488 van de Raad van 20 maart 2018 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

19

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/489 van de Commissie van 21 maart 2018 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/675 betreffende maatregelen om de insleep in de Unie van het mond-en-klauwzeervirus uit Algerije en Tunesië te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1604)  ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/490 van de Commissie van 21 maart 2018 tot intrekking van Beschikking 2007/365/EG tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) te voorkomen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1607)

22

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/491 van de Commissie van 21 maart 2018 betreffende de conformiteit van het gezamenlijk voorstel van de betrokken lidstaten tot verlenging van de goederencorridor Noordzee — Middellandse Zee met artikel 5 van Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 1634)

23

 

*

Besluit (EU) 2018/492 van de Commissie van 22 maart 2018 tot wijziging van de bijlage bij de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek San Marino

25

 

*

Besluit (EU) 2018/493 van de Commissie van 22 maart 2018 tot wijziging van de bijlage bij de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Andorra

45

 

*

Besluit (EU) 2018/494 van de Commissie van 22 maart 2018 tot bijwerking van bijlage A bij de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Monaco

65

 

*

Besluit (EU) 2018/495 van de Commissie van 22 maart 2018 tot wijziging van de bijlage bij de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en Vaticaanstad

77

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/496 van de Commissie van 22 maart 2018 tot vaststelling van de jaarlijkse prioriteitenlijst voor 2018 wat betreft de ontwikkeling van netcodes en richtsnoeren ( 1 )

83

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top