EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:331:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 331, 14 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 331

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
14 december 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2017/2307 van de Raad van 9 oktober 2017 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

1

 

 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

4

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2308 van de Commissie van 13 december 2017 betreffende de verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis (DSM 5750) en Bacillus licheniformis (DSM 5749) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens (vergunninghouder: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2309 van de Commissie van 13 december 2017 tot verlaging van de vangstquota voor 2017 voor bepaalde bestanden wegens overbevissing van andere bestanden in de voorgaande jaren en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1345

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2310 van de Commissie van 13 december 2017 tot opening, voor 2018, van een tariefcontingent voor de invoer in de Unie van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2311 van de Commissie van 13 december 2017 tot vaststelling van het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele afgifte in de Unie en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2292 ( 1 )

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2312 van de Commissie van 13 december 2017 tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen, speenvarkens en honden (vergunninghouder Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, vertegenwoordigd door Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

41

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2313 van de Commissie van 13 december 2017 tot vaststelling van de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort voor het verkeer binnen het grondgebied van de Unie en het plantenpaspoort voor het binnenbrengen in en het verkeer binnen een beschermd gebied

44

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2314 van de Commissie van 13 december 2017 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 20 november 2017 tot en met 30 november 2017 zijn ingediend en tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de hoeveelheid die voor de deelperiode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 is vastgesteld in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor de sector melk en zuivelproducten

53

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2315 van de Raad van 11 december 2017 tot instelling van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) en tot opstelling van de lijst van deelnemende lidstaten

57

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2316 van de Commissie van 12 december 2017 tot intrekking van Beschikking 92/176/EEG betreffende het opstellen van kaarten in verband met het computernetwerk „Animo” (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8316)  ( 1 )

78

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2317 van de Commissie van 13 december 2017 inzake de erkenning van de vrijwillige regeling „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria van de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

79

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2318 van de Commissie van 13 december 2017 betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijke en toezichtskader in Australië dat op financiële markten van toepassing is, in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

81

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2319 van de Commissie van 13 december 2017 betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijke en toezichtskader dat in de Speciale Administratieve Regio Hongkong op erkende beursbedrijven van toepassing is in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

87

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2320 van de Commissie van 13 december 2017 betreffende de gelijkwaardigheid van het wettelijk en toezichtskader van de Verenigde Staten van Amerika voor nationale effectenbeurzen en alternatieve handelssystemen in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

94

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top