EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:326:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 326, 9 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 326

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
9 december 2017


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/2269 van de Raad van 7 december 2017 tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2017/2270 van de Raad van 9 oktober 2017 betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds

5

 

 

Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds

7

 

*

Besluit (EU) 2017/2271 van de Raad van 30 november 2017 betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

36

 

 

Protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

37

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2272 van de Commissie van 8 december 2017 tot inschrijving van een naam in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten („Kabanosy staropolskie” (GTS))

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2273 van de Commissie van 8 december 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft ( 1 )

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2274 van de Commissie van 8 december 2017 tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van een preparaat van 6-fytase (EC 3.1.3.26), geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor vis (vergunninghouder Huvepharma EOOD) ( 1 )

44

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2275 van de Commissie van 8 december 2017 tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Centro Sperimentale del Latte) ( 1 )

47

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2276 van de Commissie van 8 december 2017 tot verlening van een vergunning voor een nieuw gebruik van het preparaat van Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder Kemin Europa N.V.) ( 1 )

50

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2277 van de Commissie van 8 december 2017 waarbij wordt bepaald dat een tijdelijke opschorting van het preferentiële douanerecht krachtens artikel 15 van Verordening (EU) nr. 19/2013 van het Europees Parlement en de Raad niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit Peru

53

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2017/2228 van de Commissie van 4 december 2017 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten ( PB L 319 van 5.12.2017 )

55

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top