Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:304:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 304, 21 november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 304

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
21 november 2017


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/2152 van de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde „traditionele” rum

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2153 van de Raad van 20 november 2017 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

3

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2154 van de Commissie van 22 september 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen ( 1 )

6

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2155 van de Commissie van 22 september 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen ( 1 )

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2156 van de Commissie van 7 november 2017 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen („Kiełbasa piaszczańska” (BGA))

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2157 van de Commissie van 16 november 2017 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 211/2012 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

21

 

*

Verordening (EU) 2017/2158 van de Commissie van 20 november 2017 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen ( 1 )

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2159 van de Commissie van 20 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie wat betreft bepaalde verwijzingen naar ICAO-bepalingen ( 1 )

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2160 van de Commissie van 20 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2012 van de Commissie wat betreft bepaalde verwijzingen naar ICAO-voorschriften ( 1 )

47

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2161 van de Raad van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

48

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2162 van de Raad van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit 2013/233/GBVB tot instelling van een missie van de Europese Unie voor bijstandsverlening inzake geïntegreerd grensbeheer in Libië (EUBAM Libië)

50

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2163 van de Raad van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

51

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2164 van de Commissie van 17 november 2017 inzake de erkenning van de vrijwillige regeling „RTRS EU RED” voor het aantonen van de naleving van de duurzaamheidscriteria overeenkomstig de Richtlijnen 98/70/EG en 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad

53

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2165 van de Commissie van 17 november 2017 tot goedkeuring van het programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Tsjechië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7536)  ( 1 )

55

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2166 van de Commissie van 17 november 2017 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7540)  ( 1 )

57

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/141 van de Commissie van 26 januari 2017 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Taiwan ( PB L 22 van 27.1.2017 )

69

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/659 van de Commissie van 6 april 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/141 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Taiwan ( PB L 94 van 7.4.2017 )

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top